«Η έκφραση του Ασύρτικου σε κάθε του φάση»

08 Ιουνίου 2005: Το Ασύρτικο χωρίς βαρέλι (2004)

29 Ιουνίου 2005: Το Ασύρτικο σε βαρέλι και σε βάθος χρόνου (παλαιωμένα)

10 Μαρτίου 2006: Το Ασύρτικο σε βάθος χρόνου ( στα πλαίσια της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2006)