Θέση εργασίας για το εστιατόριο Aleria

Το εστιατόριο Aleria αναζητά προσωπικό σάλας (service – sommelier)για την Αθήνα. 
Οι τίτλοι των παρακάτω σπουδών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
– Ανάλογη προϋπηρεσία 
– Γνώση Αγγλικών 
– WSPC level 2 in wine and spirits 
– Modern Sommelier WSPC 
 
 Τα βιογραφικά να σταλούν στο stathis@aleria.gr ή στο info@aleria.gr