Πρακτικά

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 24/01/2016

Τόπος συνάντησης: Εστιατόριο Τάσου Κόλλια, Λεωφόρος Συγγρού 303 & Δημοσθένους ώρα 12:00 – 15:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ για τα έτη 2014- 2015
 • Οικονομικός απολογισμός για τα έτη 2014- 2015
 • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
 • Ψήφιση επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού για τα έτη 2014- 2015 Απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ
 • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
 • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ

Παρόντες:

 1. Αρβανίτης Γεώργιος
 2. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Γιαννόπουλος Νικόλαος
 4. Γούπιου Ευτυχία
 5. Διρχαλίδης Δημήτριος
 6. Έλληνας Αθανάσιος
 7. Καλασαρίνη Σοφία
 8. Κατσούλη Μαρία
 9. Κεντικελένης Εμμανουήλ
 10. Κόλια Μαρίνα
 11. Κόλιας Τάσος
 12. Κοτζακίδης Δημήτρης
 13. Κουτσοβούλου Βασιλική
 14. Κρανιά Άννα
 15. Λουκάκης Νικόλαος
 16. Λούκας Γεώργιος
 17. Ιωαννίδης Σωκράτης
 18. Μακρής Γεώργιος
 19. Μακρηγιάννη Μαριάνα
 20. Ματθίδης Ανδρέας
 21. Μπέφας Ηλίας
 22. Πλαχούρας Αποστόλης
 23. Πρασσάς Νικήτας
 24. Ρούφα Βένια
 25. Σκαβενίτης Αριστοτέλης
 26. Σπύρου Γεώργιος
 27. Σταθόπουλος Φώτης
 28. Σταυρόπουλος Περικλής
 29. Τζεβαχιρτζιάν Κωνσταντίνος
 30. Τριανταφύλλου Αλέξανδρος
 31. Φούρος Λάμπρος
 32. Χρυσός Ιωάννης

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης:

Πρόεδρος: Ματθίδης Ανδρέας

Γενικός Γραμματέας: Μακρής Γεώργιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ για τα έτη 2014- 2015

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ/Σ 2013 – 2015 της Π.ΕΝ.Ο. κύριος Ματθίδης Ανδρέας. Με ηλεκτρονική παρουσίαση στην οθόνη του χώρου παρουσίασε τα πεπραγμένα της Π.ΕΝ.Ο. για τα έτη 2014 – 2015.

Στο κομμάτι της παρουσίασης των Εθνικών διαγωνισμών έδωσε τον λόγο στον υπεύθυνο της επιτροπής διαγωνισμών κύριο Λουκάκη Νικόλαο ο οποίος με τη σειρά του παρουσίασε τα πεπραγμένα για τους εθνικούς διαγωνισμούς των ετών 2014 – 2015.

 • Οικονομικός απολογισμός για τα έτη 2014- 2015

Για τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό τον λόγο πήρε ο Ταμίας του Δ/Σ 2013 – 2015 της Π.ΕΝ.Ο. κύριος Ιωαννίδης Σωκράτης ο οποίος με ηλεκτρονική παρουσίαση στην οθόνη του χώρου παρουσίασε τους ισολογισμούς των ετών 2014- 2015 και έγινε και σύγκριση με τον ισολογισμό του 2013 που πραγματικά ήταν αποκαρδιωτικός.

Το μέλος της Π.ΕΝ.Ο. κύριος Γιαννόπουλος Νικόλαος ζήτησε ένα πιο αναλυτικό ισολογισμό σε σχέση με τις χορηγίες του Εθνικού διαγωνισμού ο οποίος και του παρουσιάστηκε στην οθόνη της αίθουσας. Ζητήθηκε και πάρθηκε απόφαση παμψηφεί από το σώμα ότι από την επόμενη χρονιά οι ισολογισμοί του ταμία να παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες στην γενική Συνέλευση.

 • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

Μετά από τον έλεγχο που έγινε σε όλα τα παραστατικά, που προσκόμισε ο Ταμίας του Δ/Σ 2013 – 2015 της Π.ΕΝ.Ο. κύριος Ιωαννίδης Σωκράτης, από την εξελεγκτική επιτροπή δόθηκαν 2 εκθέσεις για τα έτη 2014 & 2015 με πρόταση απαλλαγής του Δ/Σ της Π.ΕΝ.Ο.

 • Ψήφιση επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού για τα έτη 2014- 2015 Απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ

Μετά από τις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής ζητήθηκε από το σώμα της Γ/Σ να ψηφίσει για τον οικονομικό απολογισμό για τα έτη 2014- 2015 για την απαλλαγή ευθυνών του Δ/Σ.

Συμφώνησαν παμψηφεί και τα 32 παρόντα μέλη.

 • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

Στην συνέχεια κινήθηκαν οι διαδικασίες εφορευτικής επιτροπής. Ζητήθηκαν 3 άτομα από το σώμα της Γ/Σ οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι και υποψήφιοι για τις επερχόμενες Αρχαιρεσίες για να απαρτίσουν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Τα μέλη της Π.ΕΝ.Ο. που ζήτησαν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι τα παρακάτω:

Λουκάκης Νικόλαος

Γούπιου Ευτυχία

Ρούφα Βένια

Συμφώνησαν παμψηφεί και τα 32 παρόντα μέλη.

Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίστηκε ο κύριος Λουκάκης Νικόλαος

 • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ

Τον λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας της Π.ΕΝ.Ο. κύριος Μακρής Γεώργιος ο οποίος παρουσίασε με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου και στη συνέχεια δόθηκε χρόνος στους υποψήφιους να παρουσιαστούν στο σώμα της Γ/Σ προτού αρχίσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.

Κατά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου ο κύριος Μακρής Γεώργιος έθεσε προς ψήφιση στο σώμα της Γ/Σ την εκπρόθεσμη υποβολή υποψηφιότητας του κυρίου Γιαννόπουλου Νίκου. Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για υποψηφιότητα ήταν η 15/01/2016

Συμφώνησαν παμψηφεί και τα 32 παρόντα μέλη ότι γίνεται δεκτή η υποψηφιότητα του.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης των υποψηφίων τα πνεύματα οξύνθηκαν λίγο σε μια αντιπαράθεση του κυρίου Γιαννόπουλου Νίκου και του κυρίου Ματθίδη Ανδρέα σχετικά με πιθανή χειραγώγηση του σώματος με σχέση το ποιους να ψηφήσει. Η αντιπαράθεση έληξε με πολύ ήπιους τόνους και αποδείχτηκε από τον κύριο Ματθίδη Ανδρέα ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.

Μετά το τέλος της παρουσίασης των υποψηφίων ξεκίνησε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας έτσι όπως ορίζει το καταστατικό της Π.ΕΝ.Ο. για θέματα Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι εφορευτική επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων.

Ψήφησαν 32 παρόντα μέλη που ήταν και ταμειακός ενήμερα.

Έγκυρα ψηφοδέλτια 32

Έλαβαν:

Το νέο Δ/Σ της Π.ΕΝ.Ο. για τα έτη 2016 – 2018 προκύπτει από τους 7 υποψήφίους που ήρθαν πρώτοι σε σειρά ψήφων.

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται και οι 2 υποψήφιοι.

Το νέο Δ/Σ της Π.ΕΝ.Ο. θα συγκληθεί σε σώμα στην πρώτη συνάντηση που θα κάνουν οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι.

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης