• 2019

    1ος Σκλαβενίτης Αριστοτέλης-Ιωσήφ / 2ος Μπουζίκας Αλέξανδρος / 3ος Λουκάκης Γεώργιος

    Μεγάλη Βρεταννία-Αθήνα

  • 2017

    1ος Μπουζίκας Αλέξανδρος / 2ος Πλακόπουλος Θεολόγος / 3ος Χανιαλίδης Ελευθέριος

    Hilton-Αθήνα

    2017

  • 2016

    1ος Σκλαβενίτης Αριστοτέλης-Ιωσήφ / 2ος Πλαχούρας Απόστολος / 3ος Αντωνίου Άγγελος

    Μεγάλη Βρεταννία – Αθήνα

  • 2015

    1ος Κανδύλης Ελευθέριος / 2ος Πλαχούρας Απόστολος / 3ος Τριανταφύλλου Αλέξανδρος

    Μεγάλη Βρεταννία – Αθήνα

    2015

  • 2014

    1ος Γιαννόπουλος Νικόλαος / 2ος Πλαχούρας Απόστολος / 3ος Τριανταφύλλου Αλέξανδρος

  • 2012

    2012

  • 2011

  • 2010

    2010

  • 2009

  • 2008

    2008

  • 2006

  • 2005

    1ος Φλούδας Γιώργος

    Αθηναΐς – Αθήνα

    2005

  • 2004

    1ος Φλούδας Γιώργος

    Οινόραμα 2004 – Αθήνα

  • 2002

    1ος Λούκας Γιώργος

    Αθηναΐς – Αθήνα

    2002

  • 2000

    1ος Λουκάκης Νίκος

    Ξενοδοχείο Πεντελικόν

  • 1998

    1ος Ottaviani Ivan

    Οινόραμα – Αθήνα

    1998