Το Ξινόμαυρο

12 Μαΐου 2010

» Το Ξινόμαυρο» Read more

«Το Ασύρτικο σε βαρέλι»

Οι οίνοι οι οποίοι δοκιμάστικαν κατά τη γευσιγνωσία με θέμα

«Το Ασύρτικο σε βαρέλι» Read more

Νεμέα επιλεγμένοι οίνοι

Οι οίνοι οι οποίοι δοκιμάστηκαν κατά τη γευσιγνωσία με θέμα

«ΝΕΜΕΑ (επιλεγμένοι οίνοι)» Read more

«Η έκφραση του Ασύρτικου σε κάθε του φάση»

08 Ιουνίου 2005: Το Ασύρτικο χωρίς βαρέλι (2004)

29 Ιουνίου 2005: Το Ασύρτικο σε βαρέλι και σε βάθος χρόνου (παλαιωμένα)

10 Μαρτίου 2006: Το Ασύρτικο σε βάθος χρόνου ( στα πλαίσια της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2006)

Champagne Non Vintage

16 Δεκεμβρίου 2009 A’ Μέρος

20 Ιανουαρίου 2010 Β’ Μέρος Read more

Βουργουνδίες λευκές από διάφορα appelation

17 Φεβρουαρίου 2010

Οι οίνοι οι οποίοι δοκιμάστηκαν κατά τη γευσιγνωσία με θέμα

«Βουργουνδίες Λευκές από διάφορα appellation controlee» Read more

«Κάθετη Ερυθρών Οίνων Βορείου Ελλάδος»

Οι οίνοι οι οποίοι δοκιμάστηκαν κατά τη γευσιγνωσία με θέμα»Κάθετη Ερυθρών Οίνων Βορείου Ελλάδος»

Read more

Κάθετη Vinsanto Αργυρού

26 Οκτωβρίου 2010

Οι οίνοι οι οποίοι δοκιμάστηκαν κατά τη γευσιγνωσία με θέμα «Κάθετη Vinsanto Αργυρού» Read more