Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων / Greek Sommelier Association


Τηλέφωνο: +30 6977 418686

Για κάθε είδους πληροφορίες, που αφορούν στην Ένωση παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο e-mail: contact@greeksom.com

Για προσωπική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ένωσης:
κύριο Ανδρέα Ματθίδη

Προσωπικό κινητό: +30 6972 811581

Γενική Γραμματέας της Ένωσης: κυρία Κουτσοβούλου Βασιλική

Προσωπικό κινητό: +30 6946467346

For every kind of information please send your email at the following address: contact@greeksom.com

If you personally want to contact someone you can call:

*The President Mr. Andreas Matthidis: +30 6977 418686

*The General Secretary Mrs. Vasiliki Koutsovoulou: +30 6946467346